Chậm nhất đến đầu học kỳ 2, các trường ở TP.HCM phải thực hiện lùi giờ học

25-11-2022
08:19
Đây là khẳng định của ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào...
08:03
Chánh văn phòng sở GD&ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh thông tin chậm nhất đến đầu học kỳ...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google