Cháu gái bà Trương Mỹ Lan rút ruột hơn 1.088 tỷ đồng của SCB

20-11-2023
21:29
Để có thể điều hành được hệ thống các công ty "ma" trong "đế chế" Vạn Thịnh...
21:07
kienthuc.net.vn  • 
Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty "ma" và 4...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google