Chính phủ đề nghị giữ ổn định cơ cấu gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ

19-07-2021
08:07
Theo Tờ trình vừa gửi Quốc hội, Chính phủ đề nghị trước mắt giữ ổn định...
07:19
thoidai.com.vn  • 
Theo tờ trình mới đây, Chính phủ đề nghị Quốc hội giữ ổn định cơ cấu tổ...
18-07-2021
07:43
thanhnien.vn  • 
Chính phủ đề nghị giữ nguyên cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ trước với 22 cơ quan,...
07:16
tienphong.vn  • 
Chính phủ đề nghị trước mắt giữ ổn định về tên gọi, cơ cấu tổ chức, số...
06:50
baoquocte.vn  • 
Baoquocte.vn. Theo tờ trình mới, Chính phủ đề nghị Quốc hội giữ ổn định cơ cấu...
17-07-2021
20:47
Theo tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội...
20:10
baotintuc.vn  • 
Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm...
19:42
plo.vn  • 
Chính phủ đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên cơ cấu 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ như...
18:25
vietnamnet.vn  • 
Chính phủ đề nghị trước mắt giữ ổn định về tên gọi, cơ cấu tổ chức, số...
Xem tất cả (+3)

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google