Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội chế độ tiền lương mới từ 1/7/2024

03-10-2023
12:31
vtc.vn  • 
Theo báo cáo, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách...
12:20
vtc.vn  • 
Chưa có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng người tài; việc thể...
11:25
baotintuc.vn  • 
"Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương,...
11:07
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc...
10:56
tienphong.vn  • 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google