Chính sách nào cho các dự án Dầu khí đã và đang triển khai trước ngày Luật Dầu khí sửa đổi có hiệu lực?

1 chủ đề liên quan

30-09-2022
22:13
baoquocte.vn  • 
Baoquocte.vn. Để rõ ràng, đơn giản hóa các thủ tục phê duyệt và các chính sách...
22:09
baoquocte.vn  • 
Baoquocte.vn. Trong sửa đổi Luật Dầu khí, Hợp đồng dầu khí là một nội dung quan...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google