Chuyên gia: Hà Nội cần cơ chế đặc thù để hút người tài, chuyển đổi số ngay từ những vấn đề nóng

06-12-2022
21:12
ANTD.VN - Góp ý với Hà Nội, các chuyên gia như GS.TS Trần Đình Thiên, TS Lê Doãn Hợp,...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google