Chuyên gia Trung Quốc nói 'virus corona có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhảy từ vật sang người'

Google