Công an không khởi tố vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên

15-01-2022
14:35
baohaiduong.vn  • 
Xét thấy không có dấu hiệu tội phạm nên Công an TP Hồ Chí Minh đã không khởi tố...
14:14
Công an TP.HCM đã không khởi tố vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên lừa...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google