Công nghệ nhận diện khuôn mặt của Việt Nam đạt kỷ lục mới

30-09-2022
20:32
vneconomy.vn  • 
Tập đoàn VNPT đã được tín nhiệm là đối tác quan trọng của nhiều cơ quan doanh...
17:02
VNPT FaceID - công nghệ nhận diện khuôn mặt của VNPT đã vượt qua nhiều tên tuổi...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google