Công ty Thủy điện Ialy chính thức đạt mốc sản xuất 100 tỷ kWh điện

1 chủ đề liên quan

02-12-2022
11:37
baotintuc.vn  • 
Theo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (thuộc Tổng công ty Phát điện 3 - Tập đoàn Điện...
11:13
Với 100 tỷ kWh điện, Công ty Thủy điện Ialy đã góp phần quan trọng cùng EVN cung...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google