Cụm Dự án giải tỏa công suất Nhà máy BOT Vân Phong 1 - Bài 1: Bám đường găng tiến độ

20-06-2022
10:00
baotintuc.vn  • 
Trong quá trình triển khai thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng...
09:00
baotintuc.vn  • 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang triển khai đầu tư các dự án:...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google