Đà Nẵng: 11 tháng giải ngân vốn đầu tư công đạt 76,4% kế hoạch

03-12-2021
11:09
vneconomy.vn  • 
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của thành phố được Trung ương giao 6.935 tỷ...
10:45
UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các cấp, các ngành trong tháng cuối năm cẩn tập trung...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google