Đà Nẵng: 31 tỷ đồng bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc Cơ Tu

19-10-2022
16:29
Mục tiêu đến 2030, tất cả lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu...
16:07
thoidai.com.vn  • 
Tại quyết định số 2579/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google