Đà Nẵng nhiều tiềm năng, lợi thế riêng có để thu hút FDI

23-06-2022
23:57
vneconomy.vn  • 
Dù có nhiều tiềm năng và lợi thế để trở thành trung tâm kinh tế của miền Trung...
23:55
vneconomy.vn  • 
Trong con mắt của nhà đầu tư trong và ngoài nước, Đà Nẵng được xem là điểm...
23:42
vneconomy.vn  • 
Đà Nẵng vẫn còn dư địa cùng nhiều tiềm năng, lợi thế riêng để thu hút đầu...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google