Đặc sản Việt gần 1 triệu tấn, sang Mỹ có giá 900.000 đồng/quả

06-12-2022
06:57
vtc.vn  • 
Một trái bưởi da xanh có giá từ 23.000-45.000 đồng nhưng sang đến Mỹ, loại đặc...
06:48
kienthuc.net.vn  • 
Bưởi Diễn năm nay được mùa, được cả về số lẫn chất lượng. Thế nên, tuy...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google