Đại gia sẽ trả lương cho Quang Hải là ai?

1 chủ đề liên quan

02-07-2022
08:00
Ông Bernard Laporte-Fray- Chủ tịch Pau FC mà Quang Hải mới đầu quân, là một doanh nhân,...
07:11
kienthuc.net.vn  • 
Vị doanh nhân này đã cứu câu lạc bộ giữa lúc sắp phá sản hồi năm 1995.

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google