Đại học cần chuyển đổi số nhanh chóng

28-01-2023
19:33
baolongan.vn  • 
Chuyển đổi số không thay đổi giá trị cốt lõi hay mô hình của một tổ chức giáo...
19:18
Chuyển đổi số phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhưng phải có trọng...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google