Đạo diễn Trần Văn Thủy nhận Giải thưởng Lớn giải thưởng Bùi Xuân Phái

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google