Đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động miền núi Quảng Nam: Cần sự góp sức của doanh nghiệp

09-06-2022
14:39
baoquangnam.vn  • 
(QNO) - Số người trong độ tuổi lao động lớn, có sức khỏe, cần cù, chịu khó...
14:00
tuoitre.vn  • 
Số người trong độ tuổi lao động lớn nhưng chưa qua đào tạo là những rào cản...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google