Đẩy mạnh liên kết hướng đến định vị du lịch vùng Bắc Trung bộ

06-08-2022
05:18
baothanhhoa.vn  • 
Quan tâm làm mới sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, có chiến lược...
05:17
baothanhhoa.vn  • 
Với các tỉnh Bắc Trung bộ, du lịch không chỉ hướng đến trở thành ngành kinh tế...
05:16
baothanhhoa.vn  • 
Nếu như các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gắn liền với các sản phẩm...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google