Đề xuất bỏ vân tay, quê quán trên thẻ căn cước công dân

18-03-2023
15:09
Tại dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi, Bộ Công an đề xuất lược bỏ...
15:01
Bộ Công an đề xuất bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng và thay quê quán thành nơi...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google