Đề xuất kéo dài thời gian làm việc với giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ

21-10-2021
14:51
Tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho rằng, có thể cho giảng viên tới tuổi về hưu tiếp...
14:45
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google