Đoàn cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Tây Ninh chống dịch

02-12-2021
13:20
laodong.vn  • 
Hải Phòng - 50 cán bộ, nhân viên y tế của Hải Phòng lên đường vào Tây Ninh, trực...
13:09
Trong các đợt dịch, Hải Phòng đã cử nhiều đoàn bác sỹ, điều dưỡng hỗ trợ...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google