Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

1 chủ đề liên quan

21-10-2021
17:17
plo.vn  • 
Yêu nước, đoàn kết, sẻ chia, khí phách anh hùng là những giá trị cốt lõi của...
16:52
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 21-10, Quốc hội thảo...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google