Động đất 2,8 độ richter gây rung lắc ở Nghệ An

31-10-2022
16:16
vtc.vn  • 
Trận động đất có độ lớn 2,8 richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km xảy ra tại...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google