Dừng chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính học trực tuyến

21-11-2023
08:00
vneconomy.vn  • 
Chính phủ phê duyệt chủ trương dừng chương trình tín dụng đối với học sinh,...
07:49
baothanhhoa.vn  • 
Ngày 20/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 195/NQ-CP về việc dừng chương trình...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google