Gà trống là linh vật phong trào hiến máu tình nguyện của Việt Nam

1 chủ đề liên quan

06-08-2022
09:39
congan.com.vn  • 
(CAO) Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, gà trống là biểu tượng cho văn hóa, sức...
09:10
Chia sẻ về ý tưởng xây dựng linh vật "Gà trống," tác giả cho biết xuất phát từ...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google