Giá USD hôm nay 19.10.2022: Tự do vượt 24.700 đồng

19-10-2022
09:03
thanhnien.vn  • 
Giá USD cùng một số ngoại tệ khác trong nước vẫn tiếp tục xu hướng tăng kể...
08:26
Giá USD tại các ngân hàng đã tăng 7% từ đầu năm, áp sát giá trên thị trường

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google