Giải pháp phòng, chống ngập lụt đô thị tại Việt Nam

26-01-2023
14:03
Theo các chuyên gia, cần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc...
14:03
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google