Giáo viên, học sinh Hải Phòng phải khai báo y tế hằng ngày từ ngày 2.6

03-06-2021
09:00
baoquangnam.vn  • 
UBND tỉnh đã thống nhất cho thị xã Điện Bàn tổ chức thi tuyển viên chức giáo...
02-06-2021
14:25
laodong.vn  • 
Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn số 1188/SGDĐT - VP...
06:00
Thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng ban chỉ...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google