Giới thiệu bộ tranh cổ động nhân 75 năm Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

26-05-2023
15:36
Bộ tranh là kết quả của Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm...
15:12
baotintuc.vn  • 
Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã giới thiệu bộ tranh cổ...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google