Hà Nội chính thức chốt cho học sinh lớp 9, 10, 11, 12 đi học từ 6/12

02-12-2021
23:30
kienthuc.net.vn  • 
Học sinh một số khối sẽ trở lại trường học từ ngày 6/13. Riêng học sinh tiểu...
23:29
Đối tượng được đi học trực tiếp là học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 ở các...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google