Hà Nội ra Nghị quyết tăng cường khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

17-11-2023
16:47
vneconomy.vn  • 
Hà Nội ban hành Nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến...
16:09
vov.vn  • 
VOV.VN - Về mục tiêu cụ thể, Nghị quyết nêu, phấn đấu đến năm 2025 năng lực...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google