Hai công dân Việt Nam được tặng Huân chương Hiệp sĩ của Pháp

Google