Hàng triệu cử tri Cuba tham gia bỏ phiếu cuộc bầu cử địa phương

27-11-2022
21:35
Khoảng 8 triệu người Cuba trên 16 tuổi đủ điều kiện bỏ phiếu tại 23.480 điểm...
21:11
baotintuc.vn  • 
Ngày 27/11, hàng triệu cử tri Cuba đã đi bỏ phiếu để bầu ra 12.427 đại biểu cho...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google