Hành trình 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD bí mật rời SCB?

21-11-2023
08:22
baolongan.vn  • 
Khi cần tiền mặt, chủ tịch Vạn Thịnh Phát yêu cầu lãnh đạo SCB giải ngân cho...
07:55
kienthuc.net.vn  • 
Từ ngày 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022, Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và gần...
07:47
Bà Trương Mỹ Lan thường đưa người thân tín của mình hoặc sử dụng các cá nhân...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google