Hơn 1 triệu liều vaccine Abdala sẽ về Việt Nam trên chuyên cơ của Chủ tịch nước

1 chủ đề liên quan

25-09-2021
08:19
www.thtg.vn  • 
1,05 triệu liều vaccine Abdala của Cuba đã được đưa lên chuyên cơ của Chủ tịch...
08:18
Tổng số 1,05 triệu liều vaccine Abdala đã được đưa lên chuyên cơ của Chủ tịch...
08:16
kienthuc.net.vn  • 
Hơn 1 triệu liều vaccine Abdala vừa được chuyển lên chuyên cơ chở Chủ tịch nước...
07:23
vtc.vn  • 
1,05 triệu liều vaccine Abdala của Cuba được đưa lên chuyên cơ của Chủ tịch nước...
07:05
Số vaccine này đã được đưa lên chuyên cơ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google