Hướng dẫn đối với các khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý

25-11-2021
21:53
Từ ngày 1-1-2022, cục thuế và các chi cục thuế trên toàn quốc sẽ thực hiện lập...
21:52
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2021 hướng dẫn đối với các khoản thu...
21:47
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google