J-Hope (BTS) nộp đơn xin chấm dứt thời hạn hoãn nhập ngũ

27-02-2023
12:45
bloganchoi.com  • 
J-Hope BTS đã tiết lộ lý do đằng sau kế hoạch nhập ngũ của anh ấy và 10 phản...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google