Kế hoạch triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH

06-08-2022
15:44
viettimes.vn  • 
VietTimes – Ủy ban Tài chính, Ngân sách chủ trì tham mưu chuyên đề “Việc huy động,...
14:32
baolongan.vn  • 
Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất và chủ động của các cơ quan...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google