Kết nối cao tốc của VEC không ảnh hưởng đến hệ thống thu phí ETC

16-08-2022
13:58
Lãnh đạo Vụ Đối tác công tư-PPP (Bộ Giao thông Vận tải) khẳng định, việc đấu...
13:51
Các tuyến cao tốc của VEC đã nằm trong dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn...
12:19
vov.vn  • 
VOV.VN - Do trung tâm dữ liệu của dự án ETC giai đoạn 1 không được xác định phục...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google