Khai mạc Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới'

29-11-2022
14:42
thanhnien.vn  • 
Các hệ giá trị Việt Nam nói chung, hệ giá trị con người nói riêng, là một trong...
14:39
(HNMO) - Trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn...
14:33
vtc.vn  • 
Sáng 29/11, Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá...
14:12
kienthuc.net.vn  • 
Sáng 29/11, Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá...
14:11
13:47
tienphong.vn  • 
Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình...
13:14
tuoitre.vn  • 
TTO - Sáng 29-11, Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ...
12:18
Hội thảo nhằm triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất...
12:15
baotintuc.vn  • 
Ngày 29/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương;...
Xem tất cả (+5)

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google