Khai niên đón lộc, cầu an năm mới trên “Nóc nhà Đông Dương”

Google