Khẩn trương xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

19-03-2023
07:06
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của...
06:56
(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18-3-2023 về...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google