Khởi công xây dựng cống Tân Khánh và cống Bà Đằng thuộc dự án mở rộng đường ĐT826E

17-11-2021
14:20
baolongan.vn  • 
Dự kiến trong tháng 11, Long An sẽ khởi công 2 cống Tân Khánh và Bà Đằng thuộc dự...
14:18
Dự kiến trong tháng 11, Long An sẽ khởi công 2 cống Tân Khánh và Bà Đằng thuộc dự...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google