[3 tin mới] Không có sổ tạm trú thì có được làm CCCD ở TP.HCM?

Google