Kiểm soát cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, bất động sản

24-06-2022
06:53
thanhnien.vn  • 
Ngân hàng sẽ không được cho vay đối với nhu cầu vốn trong nhiều hoạt động đầu...
06:51
(HNM) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google