Kỷ luật khiển trách Trưởng Công an huyện Sìn Hồ, Lai Châu

16-03-2022
12:08
plo.vn  • 
Trưởng Công an huyện ở Lai Châu bị khiển trách vì thiếu kiểm tra, đôn đốc để...
11:49
kienthuc.net.vn  • 
UBKT Tỉnh ủy Lai Châu vừa họp kỳ thứ 13, xem xét, thi hành kỷ luật ông Ngô Duy Thanh...
11:40
vtc.vn  • 
Ông Ngô Duy Thanh, Trưởng Công an huyện Sìn Hồ bị kỷ luật khiển trách do thiếu...
11:11
UBKT Tỉnh ủy Lai Châu đã họp kỳ thứ 13, xem xét, thi hành kỷ luật ông Ngô Duy Thanh...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google