La Vie tài trợ chương trình nước sạch học đường đến gần 10.000 học sinh tại Long An

24-02-2022
08:58
Hiện gần 10.000 học sinh và giáo viên tại Tân Hưng, một huyện chịu ảnh hưởng...
08:21
baolongan.vn  • 
Ngày 23/02, Công ty TNHH La Vie tổ chức chương trình trao tặng hệ thống cung cấp nước...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google