La Vie tài trợ hệ thống nước uống cho gần 10.000 học sinh ở Long An

23-02-2022
15:09
laodong.vn  • 
Long An - Tân Hưng là huyện nghèo nhất của tỉnh Long An, thuộc vùng Đồng Tháp Mười,...
15:00
tienphong.vn  • 
Hiện gần 10.000 học sinh và giáo viên tại Tân Hưng, một huyện chịu ảnh hưởng...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google